שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שישי, כ"ה בטבת ה'תשע"ח