אלפים עלו השבוע לציונו של מרן מנהיג הדור זצוק"ל עם סיום החודש הראשון לפטירתו. שוקי לרר תיעד