מפקד תחנת המשטרה הנכנס בצפת, סנ"צ שלומי הרצוג, פקד השבוע את בתיהם של רבני הקהילות בעיר, במטרה לחזק את הקשר ואת שיתוף הפעולה בין המשטרה ובין הנהגתו הרוחנית של הציבור החרדי המתגורר בצפת - צילום: דוד כהן

סנ"צ הרצוג הגיע יחד עם סמת"ח התחנה, ועם רב המחוז הצפוני של משטרת ישראל רפ"ק הרב אנשל פרידמן, בליווי של חבר הנהלת העיר ויו"ר החינוך החרדי בצפת הרב נחמן גלבך וברוך גולן מזק"א.

מפקד התחנה והמשתתפים האחרים בסיור פקדו את בתיהם של רב קהילת ברסלב הגאון רבי אלעזר מרדכי קעניג שליט"א, הגאון רבי שמואל אליהו שליט"א רב העיר צפת, והגאון רבי דב קפלן שליט"א רב העיר העתיקה.

במהלך הסיור, הציגו הרבנים מספר בקשות רלוונטיות הבפני המפקד.

סנ"צ הרצוג הצהיר, כי הוא מצדו מעוניין לעמוד בקשר ישיר ורציף עם רבני הקהילות, מתוך מטרה להביא לשיתוף פעולה מקסימלי בין המשטרה ובין הקהילה החרדית. הוא גם העלה מספר הצעות קונקרטיות בנושא שיפור הביטחון האישי במרחב הציבור באזורים האמורים.
חבר הנהלת העיר הרב נחמן גלבך הדגיש באוזני הרבנים כי לשבחו של מפקד התחנה יאמר, שניכר כי הוא עושה מאמצים ופועל למען המגזר החרדי בעיר, וכי 'רוח המפקד' אכן מחלחלת בכל הרמות. הרבנים איחלו למפקד הצלחה רבה בתפקידו.