מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום המשיך ללמוד בהלכות צד, מל"ט מלאכות

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום הששי כ"ה טבת תשע"ח
יום פטירת הגאון הגדול רבנו שלמה מאזוז זצוק"ל.

אסור לצוד זבובים בשבת – מדרבנן. ולמה אין בזה איסור דאורייתא? כי "אין במינם נצוד", כלומר אין מי שצד אותם, כי מה יש לו לעשות בהם?! ולכן, אם אדם צד אותם, זה איסור דרבנן.

ולכן צריך להיזהר שלא יסגור תיבה או קופסא או לסתום כלי – שיש שם זבובים, כי הם ניצודים בסגירה זו. ואף על פי שאין במינם ניצוד, זה אסור, והטעם כי זה 'פסיק רישיה' (-מוכרח שיהיה גם אם הוא לא מתכוין לזה).

כיצד יעשה? יפריח אותם, יעיף אותם, יגיד להם: "החוצה!"… אחר כך יכסה את הכלי או יסגור את התיבה.

וכל זה דוקא כשהוא רואה אותם בעיניו, אבל אם אינו רואה, לא חייב לבדוק. ולמה? כי גם אם באמת יהיו שם זבובים, יש בזה כמה צדדים להקל: א. אין במינו ניצוד. ב. אינו מתכווין לצוד אותם. ג. 'פסיק רישיה בדרבנן' (שאף שמוכרח שהם ניצודים על ידי זה אם היו שם, על כל פנים זה 'פסיק רישיה בדרבנן' שיש מקלים בו).

ולסיכום, הדין הוא: שלכתחילה יגרש את הזבובים, ואם לא ראה כלום, לא חייב לבדוק.