מתפללים שהגיעו לבית המדרש פשעווראסק באנטוורפן מצאו את הספר על מפתן בית הכנסת. הם הזעיקו את המשטרה וזו חוקרת את המעשה. צפו בתיעוד