אם ה' לא ישמור עיר
שוא, שוא ,שוא שקד שומר די לכוחי ועוצם ידי