שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שני, כ"ח בטבת ה'תשע"ח