במלאת י"א חודש ליום המר והנמהר בהסתלקותו של ליבם של ישראל מרן הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל התאספו אתמול רבים מתושבי המקום ללמוד במשנתו הטהורה בבית הכנסת מורשת אבות בהשתתפות רבנים ואישי ציבור

במלאת י"א חודש ליום המר והנמהר בהסתלקותו של ליבם של ישראל מרן הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל התאספו אתמול רבים מתושבי המקום ללמוד במשנתו הטהורה בבית הכנסת מורשת אבות בהשתתפות רבנים ואישי ציבור. המשא המרכזי נשא בנו הגדול ממשיך דרכו הגאון הצדיק רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א, רבה של נאות יוסף בני ברק. כמו"כ נשאו דברים הרב הראשי לישראל הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א, ורבני בתי הכנסת המקומיים – רבי יעקב מועלם, רבי צבי יהודה אדלשטיין, רבי יפת טיירי, רבי יצחק אדלשטיין וסגן ראש העיר ר יעקב קורצקי.