מהרח"ו ז"ל מנה 30 מיני פירות שיש להעלות על השולחן כנגד העולמות וכו. ישיבת נהר שלום (שבה זכיתי ללמוד) הוציאה ספרון שבו מוצגים כל המינים הללו ולימוד נחמד ליום הזה שבו סגולה להתפלל לזכות לאתרוג מהודר בסוכות ותפילה על הזיווג כי האדם עץ השדה. ואינו נקרא אדם אלא מי שהוא נשוי כדאיתא בזהר ויקרא.("ויקרא שמם ! אדם")