את השיר הלחין הרב אברהם יוסף פרידמן מקרית יואל, אחד המלחינים המפורסמים של חסידות סאטמר. האזינו

//www.jdn.co.il/video/929114
//www.jdn.co.il/breakingnews/928156
//www.jdn.co.il/video/926939
//www.jdn.co.il/video/926232