רפואה שלימה ב"ה. אנחנו בהחלט צריכים לנהוג כבוד באנשי כוחות הביטחון שמוסרים נפשם יומם ולילה בשביל עם ישראל. הלוואי ואני הייתי זוכה למסור כך את נפשי על התורה.