אני כתבתי את המאמר בידיעות, והייתי שמח להגיב למאמרו זה של א. יצחקי