שערי עיתוני היהדות החרדית ליום ראשון, ה' בשבט ה'תשע"ח