ביום כיפור: התמונה הנדירה מפגישת האדמו"ר עם הגנרל שהפך לנשיא

על רקע חשיפת התצלום המרגש שמתעד את פגישתו של כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע עם הגנרל דווייט אייזנהאואר בעיצומו של יום הכיפורים תש"ו, חזרו בביטאון 'צאנז' אל הפגישה, שהשלכותיה נצפו כבר בהטבה המידית לשוהי מחנות העקורים על אדמת גרמניה