שערי עיתוני היהדות החרדית ליום רביעי, ח' בשבט ה'תשע"ח