מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום רביעי ח' שבט התשע"ח

כותב הרב 'בן איש חי': "אבטיחים שיש בהם גרעינים הרבה מפוזרים אנה ואנה, ואי אפשר לקחת את האוכל מתוך הפסולת, העליתי בספרי הקטן 'מקבצאל' שיקח את החתיכה של האבטיח בידו, ויתיז בכח בעודה בידו להשליך ממנה הגרעינים בהתזה זו, ומה שלא יפול בהתזה מותר להוציא את הגרעין בידים". 

היום קשה לעשות את זה. בימי ה'בן איש חי' עליו השלום, הקרקע היתה לא מרוצפת, אז מה איכפת לך לזרוק גרעינים, אחר כך יטאטאו את הכל. היום אי אפשר לעשות את זה. 

לכן, 'ילקוט יוסף' מתיר לכתחילה להוציא את כל הגרעינים.

אבל אצלנו בבית בימי אבא זצ"ל נהגנו אחרת. אנחנו מוציאים את הגרעינים על ידי שדוחפים אותם בסכין עד שייצאו ממקומם, מ'התפר' שלהם (אבל הם עדיין לא נפרדו לגמרי מהאבטיח), ואחר כך אוכלים לאט לאט ותוך כדי אכילה דוחפים את זה עוד ועוד, עד שבסוף הכל יפול ויילך לצלחת של הקליפות. וזו הדרך הטובה.