אבוטבול עלה והצלח, תודה רבה לך על הכוחות הרבים שאתה משקיע בעירנו היפה, ומי יתן שבעזרת השם בקדנציה הבאה אתה גם תהיה ראש העיר אמן ואמן,