התרגשות רבה נרשמת לנוכח השתתפותם של מרן ראש הישיבה וחברי מועצת חכמי התורה שליט"א במהלך השבת, ויאצילו מדברי קדשם על משתתפי הועידה. השר דרעי יציג את היעדים העומדים במערכת הבחירות המוניציפלית ויתווה את דרכי הפעולה

כאיש אחד בלב אחד: ועידת ש"ס הרביעית יוצאת לדרך בטבריה, בהשתתפות נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה הגר"ש כהן שליט"א וכן חברי מועצת חכמי התורה, יו"ר התנועה אריה דרעי, שרי וחברי הכנסת וכן מאות נציגי התנועה ברשויות המקומיות, סגני ראשי ערים ופעילים מכל רחבי הארץ. הועידה תעמוד בסימן גיבוש החברים והיערכות לקראת מערכת הבחירות המוניציפאלית.

התרגשות רבה ניכרת בקרב משתתפי הועידה, לנוכח הזכות לשהות במחיצתם של מרן ראש הישיבה שליט"א ושל חברי מועצת חכמי התורה שליט"א, אשר ישתתפו במהלך כל השבת ויאצילו מדברי קדשם וברכתם על משתתפי הועידה.

ועידת ש"ס המתקיימת זו השנה הרביעית במתכונת חגיגית ומיוחדת, נערכת השנה במלון גלי רימונים בטבריה וזכתה להיענות רבה ממאות נציגי התנועה ברחבי הארץ, אשר הבטיחו את מקומם בועידה זו ומילאו את התפוסה עד אפס מקום. היענות מרשימה זו מעידה על אחדות מיוחדת השוררת בין נציגי התנועה, והתלהבות של עשיה לקראת האתגרים הרבים.

כאמור, במרכז הועידה יעמדו דבריו של מרן ראש הישיבה שליט"א שיישא במהלך השבת המרוממת, ויתווה את הדרך הנכונה לנציגי הציבור לפעול, להרחבת גבולות הקדושה בכל עיר ובכל יישוב. כמו כן יאזינו הנציגים לדבריהם של חברי חכמי התורה שליט"א אשר ימריצו את הנציגים להמשיך בעשייתם הגדולה להגדיל תורה ולהאדירה.

עם פתיחת הועידה, יתקיים מושב מוניציפאלי מיוחד בהשתתפות יו"ר התנועה אריה דרעי, שרי התנועה, חברי הכנסת ונציגי ש"ס בכל הארץ, במהלכו יציג את ההישגים הרבים שהושגו עד כה וכן היעדים העומדים לפנינו במערכת מוניציפאלית חשובה זו. כזכור, ש"ס פתחה את מערכת הבחירות הזו בכנס מיוחד שהתקיים בתחילת החורף, בו הבהיר יו"ר התנועה את החשיבות הרבה שהוא מייחס להצלחת המערכה הזו, המשליכה באופן ישיר על חיי התורה והצביון היהודי בכל עיר. במושב זה יתקיים רב שיח בין כלל הנציגים, אשר יעלו את האתגרים הקיימים בכל מקום במטרה ליצור דיון פורה ובונה להפקת לקחים ודרכי פעולה נכונים.

השבת החגיגית תעבור על מאות נציגי ש"ס בתחושת 'שבת אחים גם יחד' באווירה מרוממת ומלוכדת של כל הנציגים, יחד עם חזנים ופייטנים שינעימו את התפילות והסעודות ויתקיים 'עונג שבת' כמיטב המסורת.

צוות הנהלת התנועה בראשות המנכ"ל חיים ביטון עמלו לילות כימים כדי בארגון והפקת הועידה על הצד הטוב ביותר, הן מבחינה לוגיסטית והן מבחינה התכניות. יצוין, כי לקראת הועידה יצאה לאור חוברת מיוחדת בהפקה מושקעת, הסוקרת את הישגי תנועת ש"ס בשנתיים האחרונות, בממשלה, בכנסת, ברשת החינוך 'בני יוסף' ובארגון 'אל המעיין'. חוברת זו מציגה באופן מרהיב את ההישגים העצומים שהשיגה התנועה בס"ד מאז כינון הממשלה בתחומים הערכיים והחברתיים ומייקרת את נציגי התנועה העמלים רבות להצלחתה. בדברי הפתיחה של יו"ר התנועה הרב דרעי לחוברת זו כתב:

"חוברת זו מציגה על קצה המזלג את ההישגים הכבירים שהשגנו אני וחבריי בס"ד בשנתיים וחצי האחרונות. מאחורי כל שורה בה, מסתתרים שעות וימים ארוכים של מאמצים ומאבקים עד להשגת היעדים. היא כמובן לא כוללת את ההישגים העצומים עליהם עמלתם אתם, נציגנו היקרים ברשויות, בהקמת מוסדות תורה וחינוך בכל רחבי הארץ ובסיוע ומענה לאלפי הפונים. תקצר היריעה מלהציג הישגים אלו ועל כך תהא משכורתכם שלמה מעם ה'".