חברי כנסת ונציגי הבנקים ישתתפו בכנס התאחדות יועצי המשכנתאות; ההתאחדות תכריז על מהלך 'יועץ משכנתאות רשום' כחלק ממאמצי הסדרת התחום. בין המשתתפים: יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני ינאם וח"כ רחל עזריה תשתתף בפאנל המרכזי

התאחדות יועצי המשכנתאות תקיים השנה את הכנס השנתי באילת. מעל 300 יועצי משכנתאות צפויים להשתתף בסדנאות ופאנלים מקצועיים בנושאים כגון משכנתאות בעידן החדש, מחיר למשתכן, אתיקה מקצועית, בניית תמהילי משכנתה, השקעות נדל"ן, סוגי בטחונות וההבדלים ביניהם, הלוואות זכאות, שמאות ועוד.

בין המשתתפים בכנס: יו"ר וועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני, ח"כ רחל עזריה מטעם 'כולנו' שתשתתף בפאנל המרכזי שיעסוק בתכנית 'מחיר למשתכן', שאול פסטרנק, לשעבר נשיא לשכת סוכני הביטוח, נציגי הבנקים– הבינלאומי, לאומי, הפועלים וירושלים, שיעבירו הרצאות פרטניות על מדיניות כל בנק בעסקאות שונות. בנוסף יחשפו שני סקרים שנערכו בחודשים האחרונים, האחד, סקר רוכשים במחיר למשתכן, והשני, סקר בקרב יועצי המשכנתאות על תפקוד ויחס הבנקים השונים.

ההתאחדות תכריז בכנס על מהלך נוסף כחלק ממאמצי הסדרת תחום ייעוץ המשכנתאות הפרוץ. ההתאחדות תבדיל את היועצים החברים בה תחת ההגדרה "יועץ משכנתאות רשום", המעידה כי היועץ עומד בכל הקריטריונים שנקבעו על ידה כגון, מבחן מקצועי, חתימת על אמנת שירות והצהרת יושר, ראיון אישי, הוכחה של עיסוק בתחום בעבר ועוד. היועצים אף יהיו כפופים לביקורת ולכללי האתיקה של ההתאחדות, שמצידה תפרסם לציבור רשימת יועצים שעמדו בקריטריונים ותמליץ לשכור את שירותיהם.

התאחדות יועצי המשכנתאות הוקמה במטרה לקדם את הסדרת תחום ייעוץ המשכנתאות מול הבנקים והרגולטור והעמקת הידע המקצועי והמומחיות של חברי ההתאחדות. ההתאחדות הינה עמותה רשומה בה חברים כ-300 יועצים שעומדים בסטנדרטים שהעמותה הגדירה וחתמו על אמנת שירות המחייבת אותם לעמוד בסטנדרטיים מקצועיים.

בפעילותה עד כה הצליחה ההתאחדות לגרום לשינוי בהוראות בנק ישראל כך שיתאפשר לציבור לקבל סיוע מיועצי משכנתאות פרטיים במגעים עם הבנקים, שינוי דרך החישוב של מענקי דיור והלוואות מכוונות בקביעת גובה המימון, טיפול בנושא "עמלות פירעון מוקדם", ועוד נושאים משמעותיים לטובת ציבור הלווים שהינו כמחצית מבתי האב בישראל.