שכל יועץ משכנתאות יהיה רישיון ממשלתי כי איך אפשר לציבור לדעת מי מקצועי ומי לא
וכמו שבהרבה נושאים יש הסמכות ממשלתיות