"על שליח הציבור להפסיק לומר תפילת "ועננו". אבל היחיד רשאי להמשיך כל עוד צריכים לגשמים", פסק היום הרב הראשי, הגאון רבי דוד לאו בעקבות ירידת הגשמים המבורכת במהלך השבוע האחרון

הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו בהנחייה לציבור בעניין המשך אמירת תפילת הגשמים בעקבות ירידת הגשמים בעת האחרונה:

"ב"ה זכינו ושערי שמים נפתחו ולכן יש להבדיל בין תפילת שליח הציבור לבין תפילת היחיד. על שליח הציבור להפסיק לומר תפילת "ועננו". אבל היחיד רשאי להמשיך כל עוד צריכים לגשמים. וככל בקשה פרטית שניתן לאומרה בשומע תפילה.

"אשר על כן, מכאן ואילך הציבור כבר לא יאמר את התפילה המיוחדת כנגד עצירת גשמים, ויכוונו בבקשתם בעת אמירת ברכת "ברך עלינו", והקב"ה ימשיך לשמוע לתפילותינו ויזכנו בגשמי ברכה".