הבית של השיר הוא ממש תאום של "אין השכינה שורה אלא, מתוך דבר שמחה, דבר שמחה של מצווה." (מאלבום שיר)