לפי מה שהרב יעקב גלינסקי זצ"ל
היה מספר
כל העיר ראדין גודלו לא הרבה יותר מ20 דונם