העיקר שיתן כמה שיותר דוחות!!!!!!!
כך נדע שהוא אכן ממלא את תפקידו כראוי!