מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום רביעי ט"ו בשבט ה'תשע"ח.
יום פטירת הגאון הצדיק המלוב"ן רבנו ינון חורי זצ"ל.

'בן איש חי' פרשת יתרו (שנה ב').
" זיתים וענבים, אסור לסוחטם בשבת – מן התורה".

"ושאר פירות כמו תותים ורימונים וכדומה, אסור לסוחטם בשבת רק מדרבנן".

"ולכן, אם פירות אלו עומדים לאכילה, משקים היוצאים מהם – מותרים. אבל אם מיועדים לצורך משקים, משקים היוצאים מהם – אסורים".

ולסחוט ממש – אסור, בין כך ובין כך, כלומר בין שעומדים לאכילה ובין שעומדים למשקים.

ויש דבר שמותר לסחוט לגמרי, כמו " פירות וירקות הכבושים במי מלח, סוחטן כדי למתקם ולרככם".
מה זה למתקם ולרככם? לפעמים מביאים מלפפון חמוץ מהקופסא, והוא מלא מים, אז הדין הוא שאפשר לסוחטו, בתנאי שלא ישתמש במֵי הסחיטה שלו.

לימונים – מעיקר הדין מותר לסוחטם, כי מרן ה'שלחן ערוך' פסק להתיר.

אבל האחרונים אמרו, שכדי שלא יראה הדבר מוזר שאתה סוחט לימונים (וגם יחשבו שה"ה לשאר פירות הנסחטים), לכן מי שעושה 'לימונדה', ישים קודם כל סוכר, ואח"כ לימון, ואח"כ מים, עשו סימן לזה: "והנה סֻלָּם מוצב ארצה" (בראשית כח, יב).

במה דברים אמורים? כשאתה סוחט אותם לתוך מים או לכלי ריק. אבל אם אתה סוחט לימונים בשבת ע"ג ביצה וכדומה, מותר לכו"ע! כי כל משקה הבא לאוכל, נחשב כמו אוכל.