להסתפק באות מחאה? חובה שאין כדוגמתה ל מ נ ו ע את חקיקת החוק הפולני! בכל אמצעי דיפלומטי שרק ניתן להעלות על הדעת! איזהו חכם הרואה את הנולד, ואחריתה של חקיקה זו מי יְשׁוּרֶנַה?!