מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום חמישי ט"ז שבט לסדר "ויבוא אהרן וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה (-יתרו) לפני הא-לקים" ה'תשע"ח

היום עושים 'סעודת יתרו', לכן אנחנו נוהגים לא לומר תחנון.

כתב מורנו ורבנו רבי רחמים חי חויתא הכהן בספרו 'מנחת כהן' רמז מן התורה לסעודת יתרו, שפרשת 'בשלח' מסתיימת במלים: "לדור דור" וסמוך לו: "וישמע יתרו" (-תחילת פרשת 'יתרו'), לומר שבכל דור ודור ובכל שנה ושנה, עושים סעודה ביום 'סעודת יתרו', כלומר ביום חמישי של שבוע פרשת 'יתרו'.

ואף על פי שלא כולם עושים את זה, כיון שהיום זה יום 'סעודת יתרו', אנחנו לא אומרים תחנון.