מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום ראשון י"ט שבט התשע"ח

'בן איש חי'. "מאחר שגדולה מעלת התפלה שגם העליונים והתחתונים נזונים על ידה, והיא עומדת ברומו של עולם, לכך הזהירו בזוהר הקדוש להתפלל בלחש".

והרב אומר עוד: "שאפילו אזניו לא תשמענה קולו". אבל הוכיחו שאין הלכה כך, כי הלשון בזוהר הקדוש סובלת את שני הפירושים ואפשר להסביר גם בדברי הזוהר שצריך להשמיע לאוזניו, וגם שעל פי הגמרא והרמב"ם צריך להשמיע קולו לאוזניו.

אבל על כל פנים, צריך שאחרים שעל ידו לא ישמעו את קולו. אלא אם כן הוא לא יודע לכוין, והגבהת קולו עוזרת לו לכוין, במקרה כזה – התירו ֹשֶיָרִים את קולו מעט.

פעם סבא אמר לאבא (זכר צדיקים לברכה): שמורנו רבי כלפון הכהן, כשהיה מתפלל, כמעט בכל בית הכנסת היו שומעים אותו. למה? כי זה עזר לו לכוין. אבל הוא היה משהו מיוחד. אנשים אחרים צריכים להנמיך את כולם, שישמיעו רק לאוזניהם ולא יותר.