מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום שני כ' שבט התשע"ח

אדם שהיה צריך לנקביו, אל יתפלל עד ֹשֶיִפָּנֶה, כמו שנאמר: "היכון לקראת אלקיך ישראל".

ואם התעורר באדם צורך לִיפָּנוֹת באמצע התפילה – בין לגדולים בין לקטנים, אז:

אם יכול לעצור את עצמו עד שיגמור את העמידה, אז יגמור קודם את העמידה.

ואם אינו יכול להעמיד עצמו עד שיגמור, מותר לו לצאת ולהתפנות ולגמור תפילתו, כי ההליכה בלבד בלי דיבור, אינה נחשבת הפסק.

וברכת 'אשר יצר' יאמר אחרי התפילה.