עיריית בני ברק הודיעה כי תבדוק האם הקמת האוהל להמתנת המבקשים בסמוך למשרדי הרשות בבני ברק מצריכה היתרי בניה ואם כן- האם בידי מקימי האוהל ישנו ההיתר החוקי

עיריית בני ברק תבדוק את ההיבטים החוקיים של העברת הטיפול בבקשות המקלט של אריתראים וסודאנים מהמשרד של רשות האוכלוסין וההגירה ברח' פלורנטין בתל אביב למשרד רשות האוכלוסין הקיימים כבר שנים אחדות בבני ברק, בקרבת המרכז המסחרי שבצפון העיר, סמוך לגבול בני ברק עם ערים אחרות.

אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה הבהיר, כי למרות הטענות על חששות להימצאותם של המסתננים באזור מגורים בעת הגעתם להגשת בקשות מקלט, כפי שהיה המצב בתל אביב, הרי שבמציאות מדובר במשרדי רשות ההגירה והאוכלוסין בבני ברק הממוקמים מרחק רב מבתי מגורים, ולא כל קשר לשכונות תושבים, ולא זו בלבד, גם ישנו נתק ראייתי מוחלט לתושבים באזור המגורים המרוחק, שכן קיימת גם הפרדה בין אזורי המגורים למיקום משרדי הרשות ע"י מרכזי משרדים ומסחר בשטחים גדולים שקיימים ביניהם.

יחד עם זאת, הוסיף הדובר, כי העירייה תמהה על העברת המשרד לבקשות מקלט למתחם שממוקם לא הרחק מאזור מסחרי, ובמיוחד על העברת המשרדים בלא תיאום ובלא כל הודעה מוקדמת לעירייה. הבדיקה גם תכלול האם הקמת האוהל להמתנת המבקשים בסמוך למשרדי הרשות בבני ברק מצריכה היתרי בניה ואם כן- האם בידי מקימי האוהל ישנו ההיתר החוקי.

בעירייה גם תמהו על מהירות פניית אישי ציבור פוליטיים לתקשורת בנושא זה, דקות אחדות לאחר פרסום הידיעה על תכנית ההעתקה, למרות שאף גורם עירוני העוסק בתחומי תכנון ובניה לא ידע מתכנית זו, ועוד בטרם עדכנו הגורמים הפוליטיים את גורמי העירייה העוסקים בנושאי תכנון ובניה, הם כבר מיהרו להתראיינות בכלי-תקשורת בנושא.

משרד הפנים העביר את הטיפול במסתננים לבני ברק; התושבים זועמים