מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים

הלכה יומית מפי מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום שלישי כ"א טבת תשע"ח

אדם שטעה או נאנס ולא התפלל אחת מהתפילות, יש לו תשלומין בזמן התפילה שאחריה, ואז מתפלל שתים.

למשל: מנחה שתים – אם לא התפלל שחרית, או ערבית שתים – אם לא התפלל מנחה.

ויכוין בראשונה שהיא בשביל התפילה של אותה שעה, והתפילה השניה לשם תשלומין של התפילה הקודמת שלא התפלל.

ומה שאמרנו "נאנס", אין הכוונה דווקא אונס ממש, אלא אפילו השתכר, אכל ואכל ואכל והשתכר ונרדם כמו לוט, וקם בזמן תפילת ערבית ותפילת מנחה לא התפלל, גם בזה נחשב אונס.

אבל אם לא התפלל בגלל הפסד ממון וכדומה, זה לא אונס, והפסיד את התפילה ההיא לגמרי.