יוזמה בקואליציה: ח"כ ישראל אייכלר החתים חברי כנסת בבקשה להעניש ח"כים שעותרים נגד חוקי הכנסת. "אין לך פעולה הפוגעת באמון הציבור בכנסת מאשר עתירה לבית המשפט נגד חוק שהתקבל על ידי הכנסת", כתבו ליו"ר וועדת הכנסת

בעקבות עתירות חברי הכנסת נגד חוקים שהתקבלו בהכרעות הרוב במליאת הכנסת, יזם ח"כ ישראל אייכלר מכתב עליו חתומים חברי כנסת מכל סיעות הקואליציה בבקשה לשקול ענישה.

"ברצוני להפנות את תשומת לבך לתופעת העתירות לבג"צ של חברי כנסת המנסים לפסול חוקים שהעבירה מליאת הכנסת." פותחים חברי הכנסת את מכתבם, "כוחה של הכנסת הולך ופוחת אל מול ניסיונותיו של בג"צ לבטל ולהטות את החוקים כרצונו. האשמה היא של חברי הכנסת שהפסיקו לראות בהכרעות נבחרי העם עובדה לגיטימית, ומבקשים מבג"ץ להטיל על הציבור מרות של שופטים בלתי נבחרים"

לטענת החותמים, עתירות הח"כים חותרות נגד תקנון הכנסת: "היות והגשת עתירות לבג"צ על ידי חברי הכנסת פוגעות באמון הכנסת וסותרות את תקנון הכנסת ע"פ סעיף 1א פסקה (4) שבפרק ב' כללי יסוד: "ישמור על כבוד הכנסת וכבוד חבריה. יהיה מסור למילוי תפקידיו בכנסת. ינהג בדרך ההולמת את מעמדו כחבר כנסת ויעשה לטיפוח אמון הציבור בכנסת".

"אין לך פעולה הפוגעת באמון הציבור בכנסת מאשר עתירה לבית המשפט נגד חוק שהתקבל על ידי הכנסת". הח"כים מסיימים את מכתבם: "אי לכך אבקשך לכנס את וועדת הכנסת ולקיים דיון בהתמודדות עם התופעה ובמידת הצורך להטיל על וועדת האתיקה להפעיל את סמכותה ולהעניש חברי הכנסת העותרים ופוגעים באמון הציבור בכנסת.

עד כה חתמו: ח"כ ישראל אייכלר, ח"כ מרדכי יוגב, ח"כ בצלאל סמוטריץ', ח"כ מיכאל מלכיאלי, ח"כ ענת ברקו, ח"כ יעקב אשר, ח"כ מנחם אליעזר מוזס, ח"כ יואב בן צור, ח"כ ירון מזוז, ח"כ עודד פורר, ח"כ משה גפני, ח"כ טלי פלוסקוב. ח"כ מיקי זוהר יו"ר ועדת הכנסת הביע את תמיכתו ואמר כי כבר בימים הקרובים תתכנס הוועדה לדיון בנושא.