ח"כ מקלב: "יש הצעות שנראות מובן מאליו אבל התברר שיש כאלה שחושבים שזה לא ככה וחשבו שמישהו שאמנם כבר לא לקוח שלהם, עדיין נשאר במועדון הלקוחות שלהם ואפשר לשלוח לו פרסומות"

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התקשורת של חברי הכנסת אורי מקלב ושולי מועלם רפאלי. על פי ההצעה שאושרה צרכן שבחר להתנתק מעסקה מתמשכת לרכישה של טובין או שירותים באופן מתמשך, יחשב כמי שנתן הודעת סירוב לקבל דבר פרסומת מהגורם שעמו התקשר בעסקה, החל במועד סיום ההתקשרות.

בדברי ההסבר נכתב: "חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982 (להלן – החוק), אוסר על מפרסם לשלוח "דבר פרסומת" לנמען, למעט במקרה שבו אישר הנמען באופן פוזיטיבי כי הוא מעוניין לקבל מהמפרסם דברי פרסומת. יחד עם זאת, החוק מאפשר למפרסמים לשלוח דברי פרסומת גם ללא אישור מפורש של הנמען, דהיינו, כאשר הנמען מסר למפרסם את פרטיו במהלך רכישה של מוצר או שירות או במהלך משא ומתן לרכישה כאמור, והמפרסם הודיע לו כי הפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעמו. עוד קובע החוק, כי הנמען רשאי, בכל עת, להודיע למפרסם על סירובו לקבל דברי פרסומת, או לחזור בו מהסכמתו לקבל דברי פרסומת, ככל שניתנה, וזאת באמצעות שליחת "הודעת סירוב" למפרסם.

ביזנעס שימושי

הצעת החוק קובעת כי חברות יראו כהודעת סירוב לקבלת דבר פרסומת גם הודעה של הנמען כי ברצונו להתנתק משירות שרכש מן המפרסם. באופן זה, במקרה שבו הנמען לא מעוניין עוד להיות לקוח של המפרסם, והודיע לו כי ברצונו להתנתק מהשירות, יראו את הבקשה כהודעת סירוב האוסרת על המפרסם להוסיף ולשלוח לנמען דברי פרסומת נוספים.

ח"כ מקלב הבהיר: "יש הצעות שנראות מובן מאליו אבל התברר שיש כאלה שחושבים שזה לא ככה וחשבו שמישהו שאמנם כבר לא לקוח שלהם, עדיין נשאר במועדון הלקוחות שלהם ואפשר לשלוח לו פרסומות. מעבר למטרד, אחר כך גם מתברר לך שהתחייבת לדברים מבלי שהיית מודע אליהם. יש כאן אמירה ברורה שאם אני מפסיק את השירות אני רוצה להפסיק את ההתקשרות".

מקור: http://bizzness.net/