אולי תגיד בעזרת ה' אם ירצה ה' וכו' וכו' איי איזה כוחי ועוצם ידי