לפעמים אנחנו רואים אצל הילדים התנהגויות סותרות המבלבלות אותנו המבוגרים: איך זה יכול להיות שמצד אחד הוא מרכיב פאזל בסבלנות, או נכנס לעולם של דמיון בפליימוביל ואילו כאשר יושב ולומד עם אבא הוא נראה על קוצים?

דניאל ילד מתוק בן 7, ולא ברור איפה למקד את האצבע בנוגע לקשיים הלימודיים שלו. הוא אמנם רכש את הקריאה (די בקלות, ללא עזרה מקצועית), אבל היום הקריאה משובשת והרבה פעמים הוא גם מתקשה להבין את מה שקורא. עד היום השתדלנו בבית לשנן איתו את החומר הנלמד בכיתה, אך השבוע פנה אלינו הרבה בהצעה לבדוק את תחום הקשב והריכוז אצל מומחה.

אנחנו, ההורים, די נבהלנו, כי לא חשבנו על הכיוון הזה כלל. דניאל לא נראה כמו ילד היפראקטיבי, ולא חשבנו לרגע כי הבעיה היא של קשב וריכוז, אמנם לפעמים קשה לו לשבת ללמוד עם אבא, אבל לעומת זאת הוא מסוגל להתעסק יפה בפעילויות שונות בשקט, למשל במשחקים כמו לגו או קפלה, ואי אפשר לדמיין שיש לו קושי כזה.

מילה של אשת מקצוע

לפעמים אנחנו רואים אצל הילדים התנהגויות סותרות המבלבלות אותנו המבוגרים: איך זה יכול להיות שמצד אחד הוא מרכיב פאזל בסבלנות, או נכנס לעולם של דמיון בפליימוביל ואילו כאשר יושב ולומד עם אבא הוא נראה על קוצים, או מוסח מכל הפרעה מסביב?! וזו רק דוגמה…

כאשר הפעילות דורשת מהילד אנרגיה מוגברת, מאגרי הקשב שלו מושקעים ביתר שאת בתחום הקושי שלו, וממילא לא מספיקים! כאשר ילד משחק הוא במצב של הרפיה ושחרור, הוא נינוח וממשיך במשחק גם לאורך זמן, אבל כאן מדובר בילד שתפקודי הקריאה שלו אינם יעילים, פעילות של לימוד מתוך הכתוב, מאמצת מאוד עבורו!

תחשבו מה קורה לו בשיעור חומש: הוא צריך לעקוב אחר הפסוקים, בשפת המקרא, שהיא מאתגרת גם ילדים ללא קושי בקריאה, ודורשת ממנו תפקודי קשב מוגברים, הוא לא יוכל להתמיד בה לאורך זמן, אך טבעי הדבר שהרבה יחשוד בבעיית קשב וריכוז… יש להקדיש מאמץ לטפל בשורש הבעיה – ביעילות הקריאה שלו, כאשר תפקוד הקריאה שלו יהיה אוטומטי יותר ויצרוך פחות אנרגיה, בעז"ה, יוכל להפנות משאבי קשב ללמוד מתוך הספר ולהבנה.