מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום חמישי כ"ג שבט תשע"ח

עצי בשמים, כגון: עלי הדס, אף על פי שמותר לחצוץ בהם שיניו בשבת, אסור לקטום אותם בידים על מנת לחצוץ בהם שיניו, כי אז נקרא שעושה אותם כלי.

ואם רוצה להריח בעצי בשמים, מותר למלול ולקטום אותם בידיו, ולהריח בהם, בין אם הם קשים ובין אם הם רכים. אבל רק ביד ולא בסכין.

ואפשר גם לחתוך ענף לשתים, ולתת לחבירו להריח. לפעמים כשיש ברית ביום השבת, לא מביאים מספיק הדס, אז מותר לחלק ענפים לכמה חלקים, וכל אחד יקח קצת, אבל לא יעשו כן בסכין. והמחמיר גם בזה שלא לחתוך כלל אפילו ביד, תבוא עליו ברכה.