עיריית בני ברק לתושבים: אל תנסו לקבל הנחה בארנונה כשלא מגיע לכם. לצד הבשורה על הרחבת ההנחות בארנונה, מפרסמת העיריה באופן חסר תקדים, אזהרה לתושבים שלא לנסות להונות את העיריה

לראשונה עיריית בני ברק מפרסמת הודעה לעיתונות שבה היא מודיעה על הנחות שניתן לקבל במסגרת ההוראות החדשות של משרד הפנים גם של 20% ו-30%, אבל לצד זה היא מזהירה, באופן חסר תקדים, את התושבים שלא זכאים להנחה – שלא יבקשו, כשהם מפרסמים פסק של מרן הגר”ש וואזנר זצ”ל בנושא.

הודעה נכתב כי בעבר עמדו שיעורי ההנחה בארנונה, בהתאם למספר הנפשות במשפחה ולגובה ההכנסה החודשית, בין 80%-40% ובין 90%-50%, אך מאחר והוברר שישנם תושבים שמצבם הכספי אינו תקין לחלוטין, החליט שר הפנים, במסגרת תקנות הסדרים במשק, משנת ה’תשע”ח-2018 ,להתחשב גם בתושבים אלו ולאפשר לעיריות ברחבי הארץ לאשר הנחות גם בשיעורים של 30%-20%, ובעקבות זאת המליץ חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק לאשר הנחות גם בשיעורים אלו, ומועצת העירייה אישרה גם הנחות אלו.

ביזנעס שימושי

וכאן מגיע הקטע התקדימי שמציג את תושבי בני ברק כגנבים: “עיריית בני ברק, העושה הכל למתן ההנחות לזכאים, ובדרך הקלה והנוחה, גם בטוחה, כי התושב שישנה בידו היכולת הכספית לתשלום הארנונה כמות שנקבעה, משלמה בסכומים אלו, וזאת בהתאם לפסק-דינו של מרן פוסק הדור, הגאון האדיר רבי שמואל הלוי ואזנר זצוק”ל, רב ואב”ד זכרון –מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין.

בפסק הדין, שנכתב, בחודש אדר א’ ה’תשס”ה, בתשובה לאברך ששאל לגבי תשלומי ארנונה לעירייה, האם מי שאין לו זכות לבקש הנחה ממסים מותר לו לפטור עצמו מתשלומי מיסים, ותשובתו של מרן הגאון זצוק”ל היא שתשלומי המיסים לעירייה הם בגין השירותים שהעירייה נותנת לתושבים כמו תאורה, ניקיון וכדומה, וע”כ מי שחייב בתשלום אלו אין לא להשתמט מהם”.

מקור: http://bizzness.net/