Yonatan Sindel/Flash 90

גזירת גיוס בנות: הוראת גדולי ישראל והזיוף בשמו של מרן הגר"ח

מרנן ורבנן גדולי ישראל במכתב מיוחד בו הם מביעים דעתם כי אין לנשים להתייצב בלשכת הגיוס. בנוסף, מבית מרן שר התורה נמסר כי המכתב שהופץ אתמול על ידי גורמים שונים כביכול מרן הורה לבנות להתייצב, "הינם שקר וזיוף מתוכם"

 • עצוב: טיפל בילדים תשושי נפש ונכנס לדיכאון עמוק

  תוכן מקודם

 • יש לך פרנסה ברווח? זה לא בשבילך!

  תוכן מקודם

 • עיסקה עם גדולי הדור! הזדמנות של פעם בשנה

  תוכן מקודם

 • למרות הסגר: שליחי ועד הרבנים הגיעו לרמינוב

  תוכן מקודם

בעקבות החשש מחידוש גזירת גיוס בנות, כאשר הצבא דורש לאחרונה מבחורות להתייצב בלשכות הגיוס לצורך ראיון לפני הענקת פטור דת, מפרסמים היום גדולי ישראל שליט"א את דעתם, ומחדשים את האיסור לבנות להגיע ללשכות הגיוס.

תחת הכותרת "הוועדה המייעצת לפטור בנות דתיות מגיוס", פורסם היום "אזהרה, כאשר לצערינו התרבו המקרים שבנות ישראל נקראות ללשכות הגיוס בתואנות שונות, ומהם שנקראות כביכול ב'צו' (בלתי חוקי) או ל'ראיון מצהירת דת', נתבקשנו ממרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א לחזור ולהודיע שאין לבת ישראל בשום אופן להתייצב בלשכת הגיוס, לא למסירת תצהיר ובוודאי שלא לראיון".

"מסירת תצהיר ללשכת הגיוס תעשה באמצעות משלוח ב'דואר רשום' (מומלץ עם ספח 'אישור מסירה חוזר') ללשכות הגיוס שאליהן נקראו בהתאם למקום מגוריהן ולאחר שהתצהיר התקבל בצבא אין להם רשות לקרוא לבת לשום התייצבות", נכתב בהמשך המודעה. "יש להשתדל שהתצהיר ישלח לצבא, מיד עם קבלת ה'צו ראשון', שנשלח אל הבנות בדרך כלל לקראת גיל 16.5, בנות סמינר ותיכון המקבלות 'צו ראשון' יפנו כנהוג להנהלות מוסדותיהם".

בתוך כך, אנשים שפלים בעלי אינטרס הפיצו אתמול מכתב מזוייף עם כתב ידו של מרן שר התורה, הגר"ח קנייבסקי שליט"א, כביכול הוא מורה לבנות להתייצב בלשכות הגיוס. מביתו של מרן יצאה מיד ההכחשה, שאף פורסמה היום בעיתונות: "מבית מרן שר התורה שליט"א ועל דעתו נמסר כי הדברים שפורסמו כביכול בשמו בעניין התייצבות בנות בלשכת הגיוס הינם זיוף ובשקר יסודם וגילה כבר דעתו לעוסקים בדבר וכפי המתפרסם", לשון ההבהרה.

על פי המכתב המזוייף, נשאל מרן: "נפשינו בשאלתינו יורנו רבנו איך עלינו לנהוג עם הבנות החוזרות בתשובה המקבלות צו לבוא להתייצב בלשכת הגיוס, האם ללכת לשם ולהוכיח שהם שומרות תו"מ, או להתעלם ולהסתכן בצו גיוס רחמנא ליצלן". אותם אנשי דלא מעלי, זייפו את כתב ידו של מרן, כביכול ענה: "תפוס לשון ראשון". כאמור, מדובר בזיוף.

6 תגובות

הכל נהיה פוליטיקה גם דברים כל כך חשובים וואי לן ואיי לן

הטלפון המצורף נראה לי שהוא של לשכת אגודת ישראל
ואם כן, העניינים חוזרים לשליטה
ידע הצבא וידעו כל ראשיו שאם מושכים את החבל יותר מדאי
לאגודת ישראל תהיה תשובה הולמת ומנצחת

מה היה האינטרס של הזייפנים?

אין גבול לחוצפה בדור זה!!

ל-שואל:
התשובה פשוטה – אותם אני הפלג המחרחרי ריב רצו להפיל 'תיק' על מרן שליט"א ועל ידי כך לפרסם ברבים את 'דעתו' כביכול המנוגדת לדעת שאר הרבנים. ובכך להכפיש את שמו (עפ"ל) כאומרים: ראו את מכתביו וכדו'. ותן לחכם ויחכם.
ה' יצילינו מהרמאים!!

רבותיי.
מה זה משנה בדיוק מי זייף.
העיקר הוא שמרן הגר"ח גם חתום נגד גיוס בנות.
אשרינו שיש לנו רבי כזה.

Comments are closed.