יש איזו שהיא סיבה למה התמונה העליונה חסומה? האם נטפרי צדיקים יותר מJDN?