מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום שני ז"ך שבט תשע"ח

יחיד שהיה מתפלל תפילת העמידה והגיע לקדושה, והציבור היו אומרים קדושת 'ובא לציון' או קדושת 'יוצר', אינו רשאי להפסיק בתפילה ולומר איתם: 'קדוש קדוש' וכו', כי הקדושות אינן שוות.

וכן אם התפלל שחרית ושמע קדושת מוסף, אינו עונה עמהם. ואף על פי שהרמ"א כותב שיענה במקרה כזה – אעפ"כ 'שב ואל תעשה – עדיף'.

הרב עובדיה ע"ה, לפני ארבעים שנה ויותר, אמר שהמאירי הביא שתי דיעות, ונראה מדבריו ש'שב ואל תעשה עדיף'. לכן אתה לא עונה, רק אם אתה נמצא באותה הקדושה בדיוק.

למשל אם אתה שומע חזרה של שחרית, ואתה נמצא באמצע התפילה במקום של הקדושה, אתה יכול לענות. והוא הדין במוסף, אם שומע מנין הנמצאים בתפילת מוסף.

אבל מקדושה לקדושה אחרת, לא עונים.