חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני, הגר"מ צדקה, ועוד עשרות רבנים מעדות המזרח חתמו על מכתב נגד התחפושות לילדים לשוטרים וחיילים: כדי לחנכם להתרחק מן הכיעור והדומה לו לבל יתחפשו לשוטרים וחיילים וכיוצא בזה, כדי להבדל מהם ומהמונם

"לצערנו ולחרפתנו ראשי השלטון מנסים כל העת בפיתויים ובאיומים להסית ולהדיח את בחורי ישראל לעזוב את דרך התורה הקדושה וללכת ולהתגייס לצבא או לשירות לאומי ואזרחי אשר נאסרו בתוקף ע"י כל גדולי ישראל זיע"א ויבלחט"א", פותחים הרבנים את מכתבם.

"ועל של עתה באנו לקראת ימי הפורים הבעל"ט אשר נוהגים ילדי ישראל להתחפש, ובוודאי שיש לתחפושת השפעה רבה על נפש הילדים ושאיפתם בחיים, וכדי לחנכם להתרחק מן הכיעור והדומה לו לבל יתחפשו לשוטרים וחיילים וכיוצא בזה, כדי להבדל מהם ומהמונם".

לסיום הם ממליצים לחפש את הילדים בפורים דווקא לדמויות של רבנים ותלמידי חכמים. "ואדרבה, יש לעודדם להתחפש לחכמים וצדיקים כדי שישאפו להיות כמותם גדולים בתורה וביראת שמים בקדושה ובטהרה".