פלאש 90

גיוס בנות? הרקע ההיסטורי, העובדות וההצהרה: "אם יגייסו בת אחת, אתפטר"

תקנות הפטור לבנות מטעמי הכרה דתית אושרו השבוע בוועדה וגרמו לסערה. יתד נאמן מביא את עמדתם הברורה של כל גדולי ישראל מקום המדינה ועד היום וכיצד התפתחה כביכול "גזרת גיוס" חדשה • וגם: ההצהרה המפתיעה של ח"כ גפני

 • כשלבן שלך יהיה טוב, לך תהיה נחת: הרישום בישיבה שמשנה חיים בעיצומו!

  תוכן מקודם

 • כ"ק אדמו"ר מרמחסטריווקא: מצווה לעזור להם!

  תוכן מקודם

 • גרמניה: הסכים לנתח יהודייה וחזר בו

  תוכן מקודם

 • "אני מתחנן, עזרו לי להחזיר לילדים אמא בריאה" אברך צעיר מתחנן על חיי אשתו.

  תוכן מקודם

מאת יוסף טיקוצ'ינסקי, יתד נאמן

הציבור החרדי נחלק השבוע לשני חלקים. החלק הראשון: אלו שלא הבינו מה משמעות תקנות הפטור לבנות מטעמי הכרה דתית, והחלק השני: אלו שלא הבינו מה משמעות תקנות הפטור לבנות מטעמי הכרה דתית – אך זה לא מנע מהם להביע דעה.

החלק השני, לא בהכרח ראוי לתגובה. אך עבור החלק הראשון, "יתד נאמן" מביא כעת לראשונה את השתלשלות הדברים כפי שהיא, בפירוט אותו לא ניתן היה לפרט עד כה מחמת האחריות הרבה, רגישות הנושא והדאגה האמיתית להסדרת הנושא החשוב על הצד הטוב ביותר, בידי נציגי הציבור ואנשי המקצוע הפועלים לפתרון הנושא בשליחות גדולי ישראל זצוק"ל ויבדלחט"א.

"יתד נאמן" ליווה את דיוני הוועדות, למד את הפרוטוקולים וחוות הדעת, ערך בירור מקיף עם חברי הכנסת המטפלים בנושא מבלי לחמוק משאלות קשות, וכעת בפעם הראשונה מזה שמונה שנים, אנו חושפים כאן את עיקרי הדברים מתוך מה שניתן לפרסם, בסאגה המורכבת ובפרשה שטופלה ועודנה מטופלת בידי שלוחי דרבנן, עם פינצטה ביד, עם עיניים פקוחות לרווחה ועם המון דפיקות לב.

עמדת גדולי ישראל בכל הדורות

כידוע, כבר בקום המדינה וגם לאחר שנחקק החוק המפורסם בשנת תשל"ח שהסדיר את הפטור לבנות מצה"ל, הורו כל גדולי ישראל כי גיוס נשים לצבא או למסגרות שירות לאומי הוא 'ייהרג ואל יעבור'. ההוראה היתה כמובן לכל בנות ישראל ללא יוצא מן הכלל, מה שהעלה אצל שלוחי הציבור את השאלה כיצד לנהוג ועד כמה להשתדל בנוגע לבנות חילוניות העומדות להתגייס.

ההוראה הברורה שניתנה ע"י כל גדולי ישראל מאז ועד היום, שפסקו כנביאים המתנבאים בסגנון אחד היתה כי יש לעשות הכל כדי להציל גם אותן מגיוס, ויש לפעול בענין עד למצב של 'חב ליה לאחריני'. כלומר: עד לשלב בו הפעילות עבור אותן בנות עלולה לפגוע בכלל הציבור החרדי ובצבור שומרי המצוות.

לגבי בנות הסמינרים החרדיות, הושגה כבר אז הבנה במסגרתה מוגשים באופן מרוכז תצהירים על הכרה דתית ובס"ד הסדר זה שריר וקיים, כאשר גם שלטונות הצבא מכבדים אותו עד היום ואף משתפים פעולה לפתרון בעיות טכניות המתעוררות מידי פעם באופן טבעי בתחום זה. הבעיה שעלתה היתה דווקא בקרב בנות חילוניות, שהגישו תצהירי כזב על הכרה דתית ובעניינן של בנות אלו ורק בעניינן של בנות אלו, מתחוללת הפרשה הנוכחית.

בחוק שנחקק בשנת תשל"ח, נקבע סעיף 40 המעגן בחוק את הפטור מטעמי הכרה דתית, כאשר בהמשך מופיע כי גם בת אשר נתפסה בתצהיר כזב, לא יבוטל הפטור שניתן לה, לא יבוטל מעמדה ולא יינקטו כנגדה ההליכים הננקטים כנגד משתמטים אלא בהתערבות בית משפט. בהתאם לחוק זה, כל בת שהצהירה על הכרה דתית קבלה אוטומטית את הפטור מבלי שאיש יפריע לה בכך.

התפנית והחוק השני

לפני כעשר שנים, רעשו כלי התקשורת בישראל כאשר זמרת ישראלית סיפרה בפומבי בראיון לעתונות, כי היא לא שירתה בצה"ל לאחר שהצהירה כי הינה דתית ושומרת מצוות. האבסורד דיבר בעד עצמו כאשר את אורח חייה החילוני והתנהלותה בפומבי, הכירו כל הצבור החילוני והיא לא עלתה בקנה אחד עם שמירת תורה ומצוות, בלשון המעטה.

מקרה זה ומקרים דומים שאירעו באותה תקופה, עוררו סערה ציבורית וגרמו לכך שהצבא החל לבדוק בעין בוחנת יותר את תצהירי ההכרה הדתית שהוגשו ע"י בנות שאינן רשומות בסמינרים או בבתי ספר דתיים, על מנת לזהות את המתחזות המצהירות כי הן שומרות תורה ומצוות למרות שאינן כאלה. עם זאת, על פי סעיף 40 האמור לא היתה לצבא סמכות לבטל את הפטורים לבנות אלו והיה עליו לפנות לבית המשפט לצורך כך. ההתפתחות הביאה בהמשך גם לכך שהוגשה הצעת חוק ממשלתית חדשה, שביקשה לקבוע כי כל אחת שזוהתה כמצהירת כזב, יבוטל מעמדה והיא תהיה מחוייבת בגיוס מיידית, ללא הליך משפטי כלשהו.

תחת הנחיית גדולי ישראל ובראשם מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ומרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל, החלה הנציגות החרדית בכנסת להיערך לחוק החדש ולבחון כיצד להתמודד אתו. בסופו של דבר, בשנת תש"ע עלה החוק למליאה לקריאה ראשונה לאחר שבתוכו הוכנס סעיף הקובע, כי ביטול הפטור לאותן בנות לא יתרחש אוטומטית, אלא תוקם וועדה מטעם משרד הביטחון אשר רק היא תוכל לקבוע באלו מקרים אפשר לבטל פטור לבת שהצהירה על הכרה דתית ונמצאה דוברת שקר.

Yaakov Naumi/Flash90

עלעול קצר בפרוטוקולים מעלה כי אותה ישיבת מליאה בה אושר החוק בקריאה ראשונה היתה ריקה כמעט לחלוטין. מצד אחד החוק התקבל בחוסר ענין בולט מצד רוב המפלגות, כאשר רק בודדים ממפלגות השמאל תקפו בחריפות את הנציגים החרדים שלטענתם מונעים את האכיפה. בסופו של הדיון, אושר החוק בקריאה ראשונה בנוכחות של 11 ח"כים בלבד, שמונה מהם תמכו ושלושה התנגדו.

מאז נמשך הליך החקיקה בוועדות במשך יותר משנה וחצי, עד שבסוף חורף תשע"ב אושר החוק בקריאה שניה ושלישית ברוב של 21 ח"כים תומכים בלבד מול חמשה ח"כים מתנגדים, היו אלו כמובן חברי הסיעות החרדיות. באותו דיון גם תקף ח"כ הרב גפני את הממשלה שהובילה חוק כזה וחזר על כך שדעת תורה ברורה היא כי גיוס בנות הוא ב'ייהרג ואל יעבור'. בסופו של דבר הכנסת כן אישרה סופית את החוק וקבעה כי תוקם וועדה שתקבל סמכות לבטל פטורים שניתנו למצהירות כזב.

עם זאת, החוק קבע כי הוועדה תוקם רק לאחר שוועדת החוץ והביטחון של הכנסת תאשר שורה של תקנות, העוסקות בעיקר בזהות חברי הוועדה, אופי עבודתה וכדו', ורק לאחר אישור תקנות אלו, תוקם הוועדה, יינתנו לה הסמכויות והחוק ייצא לדרך. כמו כן נקבע כי החוק יתקבל כהוראת שעה והוא יחול למשך שלוש שנים בלבד מיום כניסתו לתוקף מעשי.

אך ההליך בוועדת החוץ וביטחון לא נעשה במהירות מטעמים שמיותר להרחיב בהם, כך שבינתיים החוק נכנס למצב המתנה, הוא לא יושם בפועל למרות אישורו הסופי והכנסתו לספר החוקים של מדינת ישראל, מה שמאלץ את הצבא בינתיים עד היום להמשיך ולגשת לבתי משפט בכל מקרה בו בת נחשדת בזיוף.

"יתד נאמן" הוכיח: אין גזירה

כאמור, ההתמודדות החרדית עם כל הליך החקיקה על כל סעיפיו, נעשה תחת הוראותיהם המדוקדקות של מרן הגרי"ש זצוק"ל ומרן הגראי"ל זצוק"ל אשר כלל ישראל עדיין זכה באותם ימים ללכת לאורם בחיי חיותם. עלעול מדוקדק בארכיון "יתד נאמן" מעלה כי במשך כל אותה תקופה שמר העיתון על השתיקה המתחייבת, מתוך אחריות ומתוך הבנה ברורה שאין כאן גזירה או סכנה חלילה לבנות ישראל, אלא רק התמודדות עם הליך מורכב ורגיש.

רק בחודש אדר תשע"ב לאחר אישורו הסופי של החוק, הופיעה ב"יתד נאמן" תחת עינם הפקוחה של עורכי "יתד נאמן" דאז, ידיעה קצרה שנדחקה לעמוד 14. הכותרת היתה יבשה ולקונית וסיפרה כי "בהתנגדות סיעת יהדות התורה ובניגוד לסטטוס קוו, אושרו סופית שינויים מסויימים בחוק גיוס נשים". הידיעה עצמה, תיארה את מהות החוק ומהות התקנות להקמת הוועדה, בנוסח כמעט זהה לידיעה שהופיעה השבוע ב"יתד נאמן", לאחר אישורן הסופי של התקנות. המסקנה העולה מכך אם כן ברורה מאליה.

בטרם נמשיך בתיאור השתלשלות הדברים, רק נקדים ונאמר כי מה שקרה השבוע בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת הוא שאושרו סופית התקנות האמורות לקראת הקמת וועדה, שש שנים לאחר אישורו של החוק. בשש השנים הללו לא השתנה דבר בחוק או בתקנותיו, הארכיון לא שוכח ועם עובדות לא ניתן להתווכח. ועל כן פשוט וברור כי לא קיימת גזירה חדשה ולא השתנה דבר בפרטי החוק לגבי אותן בנות חילוניות ועל אחת וכמה וכמה לבנות החרדיות. מה שאושר אז ע"י גדולי ישראל זצוק"ל והתנהל ע"י אותם שלוחי דרבנן יבדלחט"א הוא בדיוק מה שמתרחש היום, וארכיון "יתד נאמן" מכל התקופות מעיד על כך.

Gershon Elinson/FLASH90

כאמור, במצבן של בנות הסמינרים והתלמידות החרדיות, לא חל בס"ד שום שינוי ואין איש חולק ומערער על ההליך הנמשך כבר 40 שנה בהצלחה רבה. עם זאת, במאמר המוסגר מבקשים חברי הכנסת של 'דגל התורה' לציין בשיחה עמנו, כי במשך כל השנים מתעוררות באופן טבעי בעיות טכניות, ולצורך כך הוקמה גם "הוועדה המייעצת לפטור בנות דתיות מגיוס בהכוונת מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א". כמו כן, לשכותיהם הפתוחות של חברי הכנסת ערוכות לתת מענה מהיר ומיידי לבעיות הללו.

חברי הכנסת מוסיפים ומדגישים, כי על פי רוב הבעיות נוצרות בגלל הזנחה או חוסר שימת לב, למשל במקרים בהם תלמידה לא הגיעה ללימודים ביום בו נאספו התצהירים באופן מרוכז או שהיא נאלצה להיות בחו"ל. כמו כן, נוצרו קשיים בסמינרים חדשים שלא הוכרו עדיין ע"י הצבא ובכל המקרים הללו מטפלים נציגי הציבור בהצלחה בס"ד, כאשר גם שלטונות הצבא מבינים את הסיטואציה ולא מערימים קשיים מיותרים. חברי הכנסת מזכירים עם זאת כי האחריות לבצע את ההליך הדרוש בכל מקרה לגופו מוטלת על התלמידה, הוריה ועל בית הספר, כאשר עם קצת שימת לב ואחריות ניתן לחסוך בעיות טכניות מיותרות.

מכתב רבני ארה"ב

למרות זאת, לפני כחודשיים התקבל בבתי מרנן גדולי ישראל שליט"א מכתב יוצא דופן, עליו חתומים ראשי הישיבות ורבני הריכוזים היהודיים בארצות הברית ובו נכתב כי "הנה באה אלינו שמועה קשה שהולכים להוציא אל הפועל חוק חדש בענין גיוס בנות ועומדת ועדת חוץ וביטחון להתכנס ותיכף אחר כך יחול החוק בפועל. החוק החדש בא לשנות את החוק הקיים כארבעים שנה וחוץ מזה מגיעות שמועות שגם עכשיו כבר מקשים על בנות ישראל לקבל פטור. ופונים אנו למע"כ למחות בדבר ולזעוק ולהריע על הצרה הגדולה שלא תבוא".

בהמשך המכתב נכתב כי "להוי ידוע שגם בנפשנו הדבר ונעמוד לימינכם ונעשה ככל שביכולתנו לעשות ולעורר הציבור דפה ולעשות מה שצריך כשלוחי דקמאי של גדולי ישראל. וע"כ אנו פונים לכל הגורמים שלא לנגוע בחוק הקיים כלל. וכן פונים אנו לכל מי שביכולתו באה"ק לפעול בכל תוקף ושלא לחכות עד שח"ו יאוחר מידי ויהיה מעוות לא יוכל לתקון".

המכתב התקבל בבתי מרנן גדולי ישראל שליט"א בתדהמה ואף בכעס לאחר שהבינו כי רבני ארה"ב קבלו מידע שקרי, מוטעה ואף מרושע ע"י גורמים אינטרסנטיים שאינם מתחשבים בזוטות כמו עובדות או מציאות.

המציאות הקיימת היא כאמור כי אין שום חוק חדש, אין שום שינוי במצבן של הבנות החרדיות וגם באשר לחילוניות הדיון כעת הוא על אותו חוק שאושר בעבר, אותו חוק שהתנהל כידוע בהדרכתם הצמודה של מרנן ורבנן זצוק"ל ואף התקבל אז בהבנה ובשתיקה ע"י אותם גורמים אשר מנסים כיום להציגו כגזירה חדשה.

במכתבם דורשים רבני ארה"ב "שלא לנגוע בחוק הקיים כלל". וזה אכן בדיוק מה שקורה. איש לא מהין לנגוע בחוק הקיים ולא חל בו שום שינוי. הצביעות והשקר של אותם גורמים התחלפה בעזות פנים והם אינם חוששים להמציא בדותות. ידם אינה רועדת כשהם מוליכים בכחש ובשקר את ראשי הישיבות והרבנים המכהנים פאר מעבר לים, רחוק מהנעשה באמת בארץ ישראל. "הרוצה לשקר ירחיק עדותו".

בג"ץ קול וכליפה: רוח גבית לצבא

אך הזירה המורכבת יותר התפתחה כאמור בטיפול הצבא בבנות החילוניות המתחזות. בשנים שחלפו בינתיים, החל הצבא לזמן לשיחות הבהרה בנות שנחשדו כמצהירות כזב. מדובר בתלמידות הלומדות במוסדות חילוניים, מתגוררות בריכוזים חילוניים וכדו' אשר מצהירות בכל זאת כי הן שומרות תורה ומצוות.

בנוסף, התפתחות הטכנולוגיה והתמכרות בני הנוער לרשתות החברתיות, הביאה לכך שהצבא חשוף כיום הרבה יותר למידע שמפרסמות אותן בנות על עצמן. וכך, בכל מקרה בו נערה חילונית מלש"בית (מועמדת לשירות ביטחון) מצהירה על הכרה דתית, יושב פוקד בלשכת הגיוס ובודק במחשב מה היא מספרת על עצמה. במקרים רבים המידע שהיא מספקת על אורחות חייה אינו תואם בלשון המעטה לאורח חייה של נערה שומרת תורה ומצוות וכאן מתחיל החיכוך.

על פי החוק, קיימים שלושה סעיפים עליהם מצהירה המועמדת בפני דיין או שופט ובגין כך היא מקבלת פטור: הצהרה על טעמים שבהכרה דתית המונעים אותה מלשרת בשירות ביטחון, הצהרה על הקפדה על כשרות המאכלים והצהרה על הימנעות מנסיעה ברכב בשבת.

בהתאם לכך, בדיונים שנערכו בבתי המשפט הציג הצבא עמדה לפיה מדובר בשלושה סעיפים שמטרתם לתאר גבולות כלליים של אורח חיים דתי, ולכן אם בפועל אותה נערה נתפסת במקרים אחרים בהתנהגות שאינה מתאימה להלכה או להנהגה דתית, הצבא רואה לנכון להקשות עליה.

בג"ץ. Flash90

במקרים רבים, קבלו בנות חילוניות שיחת טלפון מלשכת הגיוס בה זומנו לשיחה, במהלכה הן נשאלו שאלות על מושגים ביהדות, חלקן שאלות קשות עד בלתי אפשריות. המקרים הקיצוניים יותר הגיעו עד לבג"ץ, כמו במקרים של שתי נערות בשם מעיין קול ומאי כליפה, שניהלו קרב עיקש מול הצבא, מאבק שהגיע לבג"ץ לאחר מהמורות רבות. בשני המקרים, דחה בג"ץ את העתירה והעניק לפוקד את הזכות לזמן אותן ולעקוב אחר אורח חייהן בטרם תתקבל הצהרתן על הכרה דתית.

בחסות אותן פסיקות בבג"ץ, קיבל הצבא רוח גבית בחסות החוק להקשות על אותן בנות חילוניות, לזמן מלש"ביות בטלפון לראיונות וחקירות וזאת במטרה לזהות מתחזות שהצהירו כזב. יצוין כי לצבא אין את הסמכות לבטל פטורים שניתנו, אך בחסות אותן פסיקות קיבל הצבא עידוד מבג"ץ לעכב את מתן הפטורים מלכתחילה לבנות חשודות מבתים או מבתי ספר חילונים עד לבירור שהוא עורך בנדון, מה שעדין טעון הסדרה ובשנה האחרונה אכן נמצאים בהתדיינות על כך עם שלטונות הצבא.

העתירה השניה ואישור התקנות

במקביל, לפני תקופה לא ארוכה הגישה עמותת חידו"ש עתירה לבג"ץ, התובעת לזרז את אישור התקנות כדי להקים את הוועדה כפי שנקבע בחוק לפני שש שנים. בג"ץ דרש תשובות מדוע לא אושרו התקנות עד היום ובעקבות כך התכנסה שוב וועדה משותפת לוועדת חוץ וביטחון ולוועדת חוק חוקה ומשפט, כדי לדון בתקנות ולאשר אותן. הנציגים החרדים בוועדה זו היו ח"כ הרב אורי מקלב, ח"כ הרב יואב בן צור מש"ס וסגן שר החינוך הרב מאיר פרוש.

הוועדה קיימה שורה של דיונים במהלכם הדגישו הנציגים החרדים את עמדתם לפיה כל גיוס בנות הוא 'ייהרג ואל יעבור', וכי אין סמכות לאף פוקד ואף איש צבא, למנוע מבת לקבל פטור מטעמים של הכרה דתית. כמו כן דנה הוועדה המשותפת בזהות חברי הוועדה שתוקם והדרישה החרדית היתה למנות אנשי מקצוע חרדים או כאלה המכירים את אורח החיים הדתי כדי שיידעו לקבל החלטות נכונות ולמנוע ביטול פטורים ללא צורך. ביום שלישי השבוע התכנסה שוב הוועדה המשותפת לדיון אחרון בו נערכה הצבעה, והתקנות אושרו ברוב קולות למרות שהנציגים החרדים התנגדו להן נחרצות.

יצוין, כי התקנות אמנם מונעות מהצבא לבטל פטורים שכבר ניתנו ורק הוועדה שתקום כעת תוכל להחליט על כך, אך עדיין הצבא יכול להמשיך בקשיים שהוא מערים על בנות חילוניות הנתפסות מלכתחילה כחשודות בעיניו כמי שהצהירו הצהרת כזב והדבר, לטענת הצבא, עדיין נותר להכרעת הפוקד ובסמכותו לעכב מתן פטורים לבנות חילוניות בטענה שברצונו לברר את "דתיותן" ולגרום להן להגיע חלילה למקום של "יהרג ואל יעבור" ובנושא מטריד זה ממשיכים הנציגים החרדים בהידברות מול שלטונות הצבא, למזער נזקים ולפעול לכך שלא ייווצר מקרה בו בת שומרת מצות או שנמצאת בהליכי חזרה בתשובה, לא תקבל את הפטור המגיע לה כי הוכשלה בחקירות ודרישות.

עם זאת, התקנות מקשות על הצבא לעשות ככל העולה על רוחו. על פי התקנות החדשות, בת שאינה מקבלת את הפטור מטעמי דת תוכל לדרוש שעניינה יעלה לוועדה, שם הוא יידון בנפרד והיא גם תוכל לערער עליו. כמו כן, הצבא לא יוכל להתקשר לבנות ולזמן אותן לבירור וההליך ייעשה רק בדואר רשום. מדובר בעיכוב משמעותי ובקושי מהותי לצבא לשלול פטור מטעמי דת לבנות.

הנציגות החרדית מתנגדת לעצם התקנות כחלק מההתנגדות העקרונית לכל סוג של גיוס בנות שהוא 'ייהרג ואל יעבור'. אך התקנות אושרו בעקבות לחץ של בג"ץ וההבנה היתה כי ללא אישור התקנות, יקבל בג"ץ את ההחלטות בעצמו ויקבע בעצמו את הרכב הוועדה וסמכויותיה ואין צורך להבהיר את המשמעות של תרחיש כזה.

בנוסף, הנציגות החרדית מנהלת כאמור מגעים חיוביים, יעילים ורציפים מול הצבא כדי לשמר את החוק הוותיק הקיים עשרות שנים ולפתור בעיות טכניות, כדי לשמור על מעמד הפטור של בנות ישראל. בשל כך, במידה ויתפתח מאבק מיותר סביב התקנות החדשות, ייווצר מצב בו הצבא ינתק קשרים, לא ישתף פעולה והמצב יתדרדר הרבה יותר. משום כך, הימנעות ממאבק בנושא התקנות הללו גם מתחייבת כחלק מה"חב ליה לאחריני" עליו הורו גדולי ישראל בכל הדורות וגם תמנע מציאות גרועה יותר שעלולה להתפתח.

שקר ה"גזירות" וה"מכסות"

בשיחה שקיימנו עם חברי הכנסת של 'דגל התורה' השבוע, הדגיש הרב משה גפני כי "עכשיו חייבים להודות: כל הניסיונות לפגוע בעולם התורה נכשלו. עולם התורה פורח, לא מוכרות לנו תקופות כאלה. אז איך מעזים לומר שיש גזירת גיוס, ועוד גיוס בנות?".

באשר לחוק הגיוס שבוטל ע"י בג"ץ אומר הרב גפני כי "יימצא פתרון בע"ה לחוק הגיוס, אין סיבה לדאגה. עולם התורה פורח, ב"ה עינינו הרואות שאין שום גזירות ולמרות הדיבורים על "מכסות" כביכול, אין שום הפרעות לעמלי התורה. אבל היו כאלה שגילו שאין להם כבר שום נשק להילחם בעולם התורה ולכן עברו עכשיו לגיוס בנות… אני אומר זאת באחריות: אם במקום השמיני ברשימת יהדות התורה היה מוצב מישהו מטעמם, באורח פלא לא הייתם שומעים היום על שום גזירה…".

הרב גפני גם מדגיש כי "נשאלתי ע"י גדולי ישראל והשבתי בבירור: לא קיימת כל סכנה לבנות דתיות וחרדיות, לא נעשה שום שינוי לא בחוק ולא במצב בשטח בעניינן. ואני חוזר ואומר תמיד גם למשלחיי: ביום שבו חלילה יחול שינוי לרעה במעמד הבנות החרדיות, ביום שבו נזהה אפילו בת אחת שהצבא סיבך אותה, אני קם ומתפטר. אין שום פשרות בנושא הזה".

Miriam Alster/Flash90

ח"כ הרב אורי מקלב, שהיה חבר בוועדה המשותפת אמר גם הוא כי "בג"ץ מחייב כעת את המדינה לסיים הליך חוקתי שנגרר כבר שמונה שנים. אם לא המצב שהתהווה עכשיו – למרות התנגדותנו, אז הבג"ץ יעשה לבד את התקנות וההמשך מובן.

"אנו היינו במציאות בלתי אפשרית בה כל פוקד עושה דין לעצמו בחסות בג"ץ. אני שומע על בנות ששואלים אותן שאלות כמו למה צמים ביום כיפור, או למשל, בת אחת שזימנו אותה לבירור משום שגילו שהיא עבדה כמלצרית בבית מלון בשבת ולטענתם היא חיללה שבת. הסברתי להם שמלצריות חרדיות מגישות בשמחות ואירועים גם בשבת קודש בהתאם להלכה והדבר לא מעיד על אי שמירת מצוות".

הרב מקלב מדגיש כי "לא מיצינו את ההידברות עם הצבא. הדרישה שלנו היום היא להמשיך עד כמה שניתן את המאמץ להקל גם על הבנות החילוניות ולשמור מכל משמר על המצב הקיים עם הבנות החרדיות והדתיות. אנו ממשיכים באותה עשייה. אבל אין לנו 'שיניים' לחוקק חוק נגד בג"ץ, אף אחד לא יתמוך בנו בכך – למרות שהתנגדנו נחרצות".

ח"כ הרב יעקב אשר, אמר כי "היו גורמים שהצליחו בעבר לעורר מהומות בדבר גזירה כביכול המרחפת על בני הישיבות. אבל מאז שהחל הדיון בגיוס הבנות, נעלם באורח פלא המאבק הקודם וירד מסדר היום. האם קיים שינוי כלשהו בחוק שאיננו יודעים עליו? או שקיימת תשובה אחרת לשאלה זו…?!"

הרב אשר מוסיף וחושף פרטים נוספים מתוך השיחות שקיימו הח"כים החרדים עם ראש אכ"א מוטי אלמוז ובכירים נוספים בצבא ואומר כי גם לבנות הנמצאות בתהליכי חזרה בתשובה, קיים פתרון שיסייע להן לקבל את הפטור ואף ימנע מהן טרטור מיותר ע"י הצבא. לדבריו, אחת הבעיות הגדולות במציאות החדשה היא שיש בנות המתחילות תהליך של התקרבות לדת אך בסביבתן הקרובה וברשתות החברתיות הן עדיין מוכרות כחילוניות. הצבא דורש מהן הוכחות לשמירת מצוות בעוד הן נמצאות עדיין בשלבים ראשונים של התקרבות לדת ושמירת מצוות ורצונן שלא לשרת בצבא מטעמי דת הוא אמיתי וכנה.

הרב אשר מסיים ומסביר כי "הצבא מצהיר שאין לו ענין לגייס בנות שומרות מצוות ואף לא בעלות תשובה. בגלל מקרים שצפו בתקשורת החילונית וגרמו לסערה, הצבא, מבחינתו, רוצה למנוע הצהרות כזב. אנו פועלים מול מערכת הבטחון למנוע את הבעיות שמתהוות בעקבות חוסר ההבנה של הצבא על כך שישנן בנות מבתים חילונים ומבתי ספר חילונים – ואף נראות כחילוניות, אבל הן שומרות מצוות. בעיות אלו הן טכניות עבור הצבא אך עבורנו זה "יהרג ואל יעבור" – כמו גיוס בנות בכלל"!

18 תגובות

כמה שקרים בדף אחד…

אין ברירה צריך לחפש גזרות חדשות

חזק היותר! יישר כח על הבאת הדברים החזקים המנפצים את שקרי הפג ששונא את גדולי ישראל ושלוחיו!!!

הייום ברור לכולם לעין כל!

ניסו לנצל את תקופת פטירת מרן הגראי"ל זצוק"ל למכור לוקשען כביכול הח"כים לא נועצים עם גדולי ישראל. כיום ברור לכולם כי כל שאלה ממשיכה להיות מופנית אל מרן שר התורה שליט"א שממשיך להדריך ולהורות לשלוחיו את דרך הפעילות למען עולם התורה.

אשרינו!

"דע מה שתשיב" כפשוטו, ישר כח לכם על הצגת דברי האמת במלואם!
למען ידעו שאין מה לדאוג ולה' הישועה!

כן יש כאלו שלא הבינו מה משמעות תקנות הפטור לבנות מטעמי הכרה דתית – אך זה לא מנע מהם להביע דעה.
נראה שאחד מהם הוא הכותב ביתד נאמן.

אשר מציג כאילו הצבא תמים וכלל אין לו רצון לגייס בנות שומרות מצוות… פשוט חלם.
פעם השלוחא היו אינטליגנטים…

אם אין שום שינוי, למה כבר שבוע שני ש'פתאום' צריך לתת הוראות והדרכה לבנות חרדיות מעל גבי היומונים החרדיים? תסתכלו במודעה בעמ' הראשון

יום למחרת פתחתי את היומונים המבשר המודיע ויתד. התבלבלתי. בהמודיע והמבשר היה כתוב שזה יפגע בבנות דתיות, כלומר כאלו השומרות תורה ומצוות. ואילו ביתד היה כתוב וכן בכתבה זו הם חוזרים על כך, שזה יפגע רק בבנות חילוניות המצהירות שקר. מי כאן השקרן?

פנימי לאנשי הפלג, רעיון חדש לאחר סיום קמפיין 'גיוס בנים' ו'גיוס בנות'.
נלך על 'גיוס זקנים' להג"א, כשהייתי ילד היו כמה זקנים מהג"א שהיו מורידים את הילדים למקלטים לתרגול בעת מחלמה ח"ו.
בא נאמר שמגייסים את הזקנים להג"א, והרי 'זקניך ויאמרו לך', ורוצים להראות לילדים וכו' וכו', כידו הטובה של נתי גרוסמן ושאר הקמפיינרים שלנו.
זה ירוץ חזק מאוד.

לא הבנתי
1. אם מדובר בתקנות טובות למה עמותת חידו"ש והשמאל כ"כ התאמצו לאשר אותם
2. האם לדעת היתד הדין שאי אפשר לעבוד על גדולי ישראל , חל רק על גדולי ישראל שבארץ. על גדולי ישראל שבחו"ל אפשר?

יש עוד חלק בציבור החרדי, אלו שלא הבינו מה משמעות תקנות הפטור לבנות מטעמי הכרה דתית

כבר אמר אחד מגדולי הת"ח מירושלים. לאחר גזיירת גיוס הבנויס, תבוא גזיירת גיוס אנדרוגינוס…

אני מצוי היטב בשטח ועוסק באחד מארגוני ההצלה למסתבכים עם הגיוס.
לא יכול להיות שאין שום דרדור בנושא גיוס הבנות.
בחודש האחרון קיבלנו כמאה וחמישים! פניות של בחורות מבתים וסמינרים חרדיים שנדרשו להתייצב בלשכות הגיוס. כמה עשרות שהוזמנו לשימוע בעניין אמינות התצהיר ועוד שלש שנשלל מהם הפטור בטענה שכביכול כיזבו בהצהרתן.
אדרבה, מזמין את כל החכ"ים שהתראיינו בכתבה הזו לטפל ביסודיות בתיקים שנפתחים אצלנו דבר יום ביומו. כבר פנינו אליהם אין ספור פעמים, מיותר לציין שברוב המקרים נדחינו באדישות.
לשקר אין רגליים! חבל שנתעורר כשהחבל ילך ויתהדק יותר!
העיתון הוא לא המילה האחרונה, צאו ותבדקו ותיווכחו בעצמכם.

מסע שקרים עלוב. לדעת היתד הרי ש"המודיע והמבשר" משקרים, ארגון "חותם" של ציבור המזרחי גם משקר, גדולי אמריקה גם משקרים, 70 רבני עדות המזרח גם משקרים, ורק הם צודקים, אבל זה טיפשי – כי הפרטים האמתיים גלויים לעיני כל מי שחוקר את הנושא, פשוט מסכנות בימים אלו להימנות על קוראי "יתד נאמן"!

אחרי בדיקת שטח
כל אותם בנות שיש להם בעיות בציבור החרדי הם אותם בנות שלא שלחו את הבקשה לפטור (אולי מהסמינר הידוע לשימצה?) אין גזרות, אין 150 בנות.
וכל ראש ישיבה של יש"ק או משולח אחר יכול לספר לכל אחד על קמפיין שיקרי בחו"ל שמספרים של על מאות בנות סמינר שנמצאות בכלא הצבאי שומו שמים!!!
ועל עוללים הזועקים לאוכל בשעה שאביהם נלקח לצבא השמד
העובדות מדברות…
הרןצה לשקר ירחיק עדותו!!!!!!!!!!!!

היתד כתב שהרב אלישיב זצ"ל התיר את ההצבעה בעד החוק. אז למה הם התנגדו? הם פגעו בכבודו של הרב אלישיב….
בכל מקרה, בכבוד רבני ארצות הברית הם בוודאי פגעו.
ואגב, הרב רושגולד מהועדה המיעצת שמוזכרת בכתבה, טוען שהמצב נורא ואיום.
הוא גם טוען שכל הסיבה שהוא נשלח על ידי גדולי ישראל לפעול, זה רק בעד הבנות שהצהירו מטעמי הווי דתי. ולא עבור בנות חרדיות.
היתד הופך את היוצרות, קובע שהבנות הללו "חילוניות", ומכחיש את השואה המתחוללת בנוגע לבנות הדתיות. בושה.

אם הכל טוב למה ביתד ערב שבת משפטים פורסם מכתב שאין לבנות להתייצב בלשכת הגיוס.
אגב אסור לנו לדבר על מה שעושים העסקנים כי הרבנים יודעים מכל הנעשה למה מותר לדבר על רבני ארצות הברית ואם רבני ארצות הברית לא יודעים את האמת ומשקרים עליהם אולי אתם משקרים על הרבנים שלכם.

Comments are closed.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן