מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום ראשון ג' אדר תשע"ח

מרן ה'שלחן ערוך' אומר, שבנשיאות כפים הכהנים מתחילים מלת 'יברכך' לבד בלי שהחזן מקריא להם, וכדעת הרמב"ם, כדעת רב סעדיה גאון, וכן דעת ר' שמואל ויטאל. ככה פסק מרן ה'שלחן ערוך', וככה נהגו בכל הדורות.

ולמה? מסבירים, כי הרי מדוע צריך להקריא לכהן מלה מלה? כדי שלא יתבלבל: 'פניו אליך' – פעם ראשונה ממשיך: 'ויחנך', פעם שניה ממשיך: 'וישם' וגו', וגם בשאר המלים יכול להתבלבל. אבל המלה הראשונה, אין בה מה להתבלבל, ולכן אין צריך להקריא אותה.

ואפילו הכי, נהגו היום כדעת רבנו בחיי, שאומרים ומקריאים מלה מלה, כולל מלת 'יברכך'. ככה אומר הרב 'בן איש חי'. וגם הרב עובדיה אף על פי שתמיד חולק ופוסק כדעת מרן ה'שלחן ערוך', בדבר הזה סובר שיש להקריא גם מלת 'יברכך', ואף שינה מנהג בית הכנסת "אהל מועד" שבתל-אביב שיתחילו מ'יברכך'.

ואלה שעדיין נוהגים ככה שלא להקריא מלת 'יברכך', לומר להם לשנות מנהג בכח לא נוכל, אבל לפחות צריך לשים לב, שהחזן לפני שיאמר: "ה' וישמרך", יאמר בלחש: "יברכך", כי אחרת הוא אומר שם ה' לבטלה: "ה' וישמרך" מה אתה אומר?! זה חצי פסוק! לכן, לפני שיאמר לכהנים שם ה', יאמר בלחש "יברכך", כדי שעל זה יבוא ההמשך: "ה' וישמרך".