מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום שני ד' אדר תשע"ח

בשעת נשיאות כפים, מצוה שהכהנים יעלו על הדוכן. מה זה דוכן? בערבית 'דוּכָּנָא' – כלומר איצטבא. וכשאין איצטבא, לפחות פורסים למטה שטיח וכדומה, שעליו עולים הכהנים.

ולפני שעושים נשיאות כפים, נוטלים ידיהם נטילה גמורה עד הפרק, כמו בבוקר.

והלוי יוצק מים על ידיהם. ובתנאי שהלוי והכהנים אותה מדה, אבל אם הלוי תלמיד חכם והכהנים עמי הארץ – אסור.

ובמקום שאין לוי, כמו בג'רבא למשל, הבכור נוטל ידיהם של הכהנים. אמא מספרת תמיד (היום זה האזכרה שלה), שאביה [ר' מנחם מאזוז] היה בכור, והיה תמיד נוטל לידים של הכהנים.