הופיע הספר שרבים חיכו לו: "מרן ראש הישיבה" - מראות חייו של הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל

זכיתם לראות בעיניים את ההנהגה של מרן הרב שטיינמן זצוק"ל? כעת תוכלו לחזות דרך התמונות בדאגה ובמסירות לציבור במהלך השנים הרבות, מדובר במזכרת מצולמת ממהלך חייו של מרן זצוק"ל.

לקראת חג פורים יוצא לאור הספר שרבים חיכו לו: "מרן ראש הישיבה", מראות חייו של הגאון הגדול רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל.

מדובר בספר בפורמט אלבומי ובו סיפורים ואלפי תמונות ממסע חייו של מרן זצוק"ל. הספר היוצא לאור ע"י "תפארת היצירה" ממחיש ומביא את הרצון לקרוא, לראות ולהתפעל כל פעם מחדש ממראות חייו המגוונים.

הספר כולל צילומים רבים של שוקי לרר, צלם חצרות הרבנים שמרן היה למורו ורבו ובמשך עשרות שנים תיעד את מרן זצוק"ל במסעות החיזוק בארץ ובחו"ל ופתח את ארכיונו הגדול לזכות את הרבים. בספר נעשה ניסיון לשמר את המעט אשר נותר לנו. באלפי תמונות צבע המספרות את מסכת חייו של מרן זצוק"ל, נוכל להיזכר באשר היה ולא עוד, לחזות בקדושה ובעבודה הניבטות מן התמונות השוות יותר מאלף מילים, ולתת אל לבנו.

לצד התמונות המרהיבות, כולל האלבום את מסכת תולדות חייו של מרן זצוק"ל, אשר שורשיה נעוצים בבריסק העיר, תחת כנפיו של מרן רבי יצחק זאב מבריסק זצוק"ל, מתפרשים אל קוברין, קלצק ומונטריי, וגדלים עד לפתח תקווה, כפר סבא ובני ברק. בנוסף, נוספו לאלבום סיפורים קצרים המתארים את גדלותו, קדושתו, גאונותו והתמדתו של מרן זצוק"ל, לצד משנתו והשקפתו. כמו"כ ניתן למצוא את הצוואה המרטיטה שהוקראה בעת ההלוויה על ידי נאמן ביתו הגר"ח מישקובסקי שליט"א.

במשך דקות מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א עבר על הספר ושמח לשמוע כי כל ההכנסות ממכירת הספר ילכו לכולל בראשותו של המו"ל ר' אברהם בן ישראל. לאחר מכן בירך הרב שליט"א את המו"ל "ברכה והצלחה" ואף הוסיף "לאורך ימים ושנים".

את הספר ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות. הפצה ראשית קולמוס.