מישהו הצליח להבין איך אדם שנמצא במעצר מוציא הודעות לתקשורת??
השאלה היא גם טכנית
וגם איך מותר לו חוקית??
הרי נאסר עליו לדבר על החשדות
כדי למנוע שיבוש הליכים