מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום שלישי ה' אדר תשע"ח

משלוח מנות ביום פורים, לפי דעת ה'בן איש חי' נותנים את זה בשני כלים, שתי צלחות.

חב"ד נוהגים להביא גם אוכל וגם משקה, מביאים יין ומביאים אוכל, ממילא זה שני כלים.
אבל מעיקר הדין אפשר לשים גם בכלי אחד.

מתנות לאביונים – צריך לחלק דווקא ביום פורים, ולא לפני כן. אלא אם כן תגיד לאביון, שזה בשביל פורים ולא לאחרי פורים.

כמה שיעור מתנות לאביונים?
לפחות 5 ₪ לכל אביון.