שערי עיתוני היהדות החרדית ליום רביעי, ו' באדר ה'תשע"ח