ועדת החוץ והביטחון אישרה היום פה אחד את הצעת חוק קיזוז כספים לרשות הפלסטינית בגין תמיכתה בטרור. "כל עוד הכסף לתשלום הזה עובר דרכנו, אנחנו ככנסת וכוועדת חוץ וביטחון לא יכולים לעצום עין! לא נהיה צינור להעברת כספי טרור''

ועדת החוץ והביטחון בראשות ח"כ אבי דיכטר (הליכוד) אישרה היום (ד'), פה אחד, לקריאה ראשונה, את הצעת חוק קיזוז כספים לרשות הפלסטינית בגין תמיכתה בטרור, התשע"ז–2017, של ח"כ אלעזר שטרן (יש עתיד) וחברי כנסת נוספים.

הנוסח אותו אישרה הוועדה מאמץ את ההגדרה הרחבה לפעיל טרור מתוך הצעת החוק הממשלתית אשר אושרה השבוע בוועדת השרים לענייני חקיקה.

הוועדה החליטה היום לקבל את הצעתו של עו"ד מוריס הירש, לשעבר ראש התביעה הצבאית ביהודה ושומרון, וכיום נציג "מבט לתקשורת הפלסטינית", ולקבוע כי הדו"ח אשר יגבש שר הביטחון על היקף התמיכה הכספית בפעילי טרור יכלול את התמיכה הניתנת לא רק ע"י הרשות הפלסטינית במישרין, אלא גם ע"י כל מי שפועל מטעמה, וזאת בנוסף לאש"ף, אשר כבר היה בנוסח הצעת החוק המקורי.

הוועדה גם החליטה היום להוריד את הסעיף בהצעת החוק אשר קובע על מה יתבסס הדו"ח אותו יגבש שר הביטחון, בכדי להשאיר לשר את שיקול הדעת הרחב ביותר לגבי המקורות עליהם הוא נסמך.

לבסוף חידדה הוועדה כי ניכוי הכספים יתבצע בשנת הכספים העוקבת לדו"ח, מכספים המועברים לרשות הפלסטינית מכח הסכמי הביניים בינה לבין מדינת ישראל.

לאחר סיום הקראת הנוסח הצביעה הוועדה ועליו, וזה אושר, כאמור, פה אחד.

יו"ר הוועדה ואחד מיוזמי החוק, ח"כ דיכטר, אמר: "כל עוד משלמים כספים ברשות הפלסטינית לטרור, וכל עוד הכסף לתשלום הזה עובר דרכנו, אנחנו ככנסת וכוועדת חוץ וביטחון לא יכולים לעצום עין! לא נהיה צינור להעברת כספי טרור".