מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום רביעי ו' אדר תשע"ח

יום ערב פורים, יהיה בעוד שבוע ימים, ויש לנו אז 'תענית אסתר'.

תענית אסתר – חייבים בה כולם, חוץ ממעוברות, וכן מיניקות שיש להם תינוקות שמניקים אותם בפועל, או אשה שהפילה בר מינן והיא תוך 30 יום אחרי ההפלה, כל אלו פטורות מלהתענות.

וכן יולדת, אף על פי שאינה מניקה, תוך 30 יום ללידה – פטורה מלהתענות.

וכן חתן וכלה תוך שבעת ימי המשתה, פטורים מלהתענות. ובשאר התעניות כמו שבעה עשר בתמוז וכדומה, גם חתן חייב, שנאמר: אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, אבל תענית זו של ערב פורים – חתן וכלה (בתוך 7 ימי המשתה) פטורים.