לרגל שבת שלפני יומא דהילולא השני של כ"ק מרן אדמו"ר ה'אמרי סופר' זצוק"ל מערלוי, יתכנסו השבת כלל החסידים בצל בנו ממשיך דרכו וממלא מקומו כ"ק מרן אדמו"ר מערלוי שליט"א

קהל חסידי ערלוי יתכנסו השבת בשכונת קטמון בירושלים לשבות בצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, לרגל שבת יארצייט של כ"ק מרן אדמו"ר ה'אמרי סופר' זצוק"ל מערלוי, שנשמתו הטהורה עלתה לגנזי מרומים ביום י"ג אדר א' תשע"ו.

המוני חסידים תלמידים ואוהדים יגיעו מכל רחבי הארץ להתחזק ולהתלכד בדרכיו והנהגותיו ובמורשתו הקדושה אשר הותיר אחריו ברכה, לשאוב מעיינות של חיזוק והתעוררות מהתפילות והשולחנות הטהורים שיערוך ברוב עם, מדברות קודש, חיזוק והתעוררות שישמיע כ"ק האדמו"ר שליט"א, בהם יעלה את זכרו הטהור של אביו הק'.

במשך השבת יערכו התכנסויות בו יציינו את מלאות שנתיים להסתלקותו של האי צדיק ונשגב המאור הגדול לממשלת התורה שהיה עבור עדת צאן מרעיתו כאב מסור ונאמן. הרבנים וזקני התלמידים, יעמדו בדבריהם על דרכיו בקודש של מרן האדמו"ר "אמרי סופר" מערלוי זי"ע ומסירות נפשו לקומם מוסדי ארץ לאחר השואה האיומה ולהמשיך את שלשלת הקודש של מרנא החתם סופר זי"ע.

כאמור, התפילות ועריכת השולחנות יערכו ברוב עם הדרת מלך, כשכל הקהל הק' יערכו בצוותא את סעודות השבת באולם רחב ידיים בקטמון.